derrick.nl

In onderstand reglement vind je de huisregels die in ons bedrijf gelden.

Bij het betreden van onze discotheek stemt men hiermee automatisch in.

Deze regels zijn er voor onze en jullie veiligheid.


Minimale leeftijd is 21 jaar, legitimatie verplicht.


Correcte kleding is verplicht. Party outfits zijn toegestaan mits niet aanstootgevend en/of tot last van andere gasten.

Groepen groter dan 12 personen kunnen worden geweigerd.

Wij schenken niet aan gasten die reeds teveel gedronken hebben.GARDEROBE

Men is verplicht jassen, tassen (groter dan A5 formaat), baseball caps en andere grote hoofddeksels af te geven bij de garderobe.

Tevens is het verplicht om andere attributen zoals paraplu's, party gimmicks, e.d. in bewaring te geven bij de garderobe.

Onze beveiligde garderobe kost € 1,= per persoon, dus niet per item!BRANDVEILIGHEID

Vluchtroutes zijn duidelijk aangegeven door middel van verlichte noodverlichting. Zowel in de garderobe als bij de toiletingang hangen

posters met vluchtroutes en geven deze aan waar binnen ons bedrijf brandblussers hangen en EHBO zaken te vinden zijn.

Raak niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.EIGENDOMMEN

Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw.

Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden voorwerpen dient u bij onze garderobe in te leveren. Doet u dit niet dan pleegt u diefstal en zullen wij direct aangifte doen bij de politie.

Gevonden voorwerpen die achterblijven zullen wij plaatsen op onze website.GLASWERK

Glazen mogen niet mee naar boven c.q. buiten worden genomen.HANDEL IN GOEDEREN

Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.KLACHTEN

Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij onze leidinggevende melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan

daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.ONGEWENSTE INTIMITEITEN

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Wij hebben een zero-tolerance beleid en zullen direct

overgaan tot ontzegging van ons bedrijf en/of aangifte doen bij de politie.WAPENS

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij het aantreffen hiervan zullen wij naar gelang het 'wapen' dit in beslag

nemen en/of de politie inschakelen.Security is gemachtigd om preventief te fouilleren.VERDOVENDE MIDDELEN

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Wij hanteren een zero-tolerance beleid.

Betrappen wij gasten hiermee dan volgt per direct ontzegging en/of wordt de politie ingeschakeld.

Security is gemachtigd om u te fouilleren en verdovende middelen in beslag te nemen.FOUILLEREN

Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle.

Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.GELUID(SNIVEAU)

In ons bedrijf wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die

hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in deze ruimte geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.

Oordopjes zijn gratis verkrijgbaar bij de dj.AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing, diefstal of letsel ontstaan in of rondom onze discotheek.In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslissen leiging gevende c.q. personeel.Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.

Verblijf om andere redenen is niet toegestaan en kan ontzegging van de toegang tot het bedrijf tot gevolg hebben.


In dit horecabedrijf hangen videocamera's, zowel zichtbaar als niet zichtbaar. Door binnen te komen stemt u ermee in dat opnamen worden gemaakt.

Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.


Derrick zal met regelmaat sfeerfoto's maken voor haar website/facebookaccount, met inachtneming van enige privacy plaatsen wij deze foto's zonder

hierover in overleg te treden. U kunt in contact treden met Derrick als u een foto wilt laten verwijderen.


Aanwijzingen van personeel en leidinggevende aangaande de veiligheid, dienen altijd te worden opgevolgd.

Ontzegging van de toegang kan gevolg zijn van: agressie, lichamelijk geweld of lastig gedrag, overmatig drankgebruik, diefstal, vernieling en vandalisme.


Wij wensen iedereen een prettig en veilig verbijf.

De directie


  


Dag van Verhuur

"Discotheek Aus der Reihe Derrick:  is exclusief te huur voor een Party zonder zorgen. Verhuur is altijd inclusief personeel en schoonmaak achteraf, exclusief portier en dj (deze gaan in overleg). De kosten zijn afhankelijk van diverse factoren en verschillen dus per verhuur. Ter indicatie staan huurprijs en garantie omzet in het keuze menu hieronder. (verhuur op vrijdag/zaterdag/zondag is NIET mogelijk)


Na het invullen van het formulier ontvang je van ons een offerte met de bijbehorende prijzen en mogelijkheid tot het plaatsen van een optie.

AANVRAAG FORMULIER VERHUUR

Na het verzenden van deze aanvraag beoordelen wij of deze aanvraag past binnen onze discotheek. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie/offerte.

(niet volledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen)